Muovi-Heljanko minskar på plastdunkens koldioxidavtryck med 24 %

Internationellt intresse för finländsk nyhet

Den finländska förpackningstillverkaren Muovi-Heljanko har löst hur man på samma gång minskar på mängden råmaterial i plastdunken med 24 % och förbättrar dunkens egenskaper. Jämfört med den traditionella småmotorbensindunken är den nya multilayer-dunken lättare, kontaminationsrisken mindre och avdunstningsprocenten närmast noll.
– Nyheten som minskar på dunkens koldioxidavtryck med 24 % har efterfrågan såväl i Norden som i Mellaneuropa. Vi strävar efter en 30 % ökning i omsättningen från exportmarknaden, berättar Muovi-Heljankos verkställande direktör SIMO HELJANKO.

Den innovativa multilayer-dunken har flera gånger tätare lager än den traditionella, enlagiga HDPE-dunken. Tack vare de ogenomträngliga lagren blir dunkens tjocklek tunnare och vikten lägre, vilket minskar på vikten på den plastråvara som behövs och dunken som ska transporteras.

– Nytt råmaterial och ny teknologi förhindrar det förpackade ämnet att tränga ut genom dunkens vägg. Ett spärrlager håller syre och orenheter på dunkens utsida, och bensinångor, gaser samt kemikalier på insidan, förklarar Muovi-Heljankos försäljningschef Mårten Karlsson.

Avdunstning närmast 0 %

– Nio månaders testresultat visar att avdunstningsprocenten hos flerlagersdunken är väldigt nära noll. Dessutom håller dunken sin form; den sväller inte upp och blir inte buckling. Etiketterna hålls snyggt på plats, vilket stöder produktens varumärkesidentitet, sammanfattar Mårten Karlsson produktens fördelar för miljön, kunderna och slutanvändarna d.v.s. konsumenterna.

En av Nordens största kontraktsfyllare, svenska Titab Pac AB välkomnar varmt Muovi-Heljankos multilayer-dunk. – Det är vårt ansvar att upplysa våra egna kunder om bättre förpackningsalternativ både ur miljö- och förpackningssynvinkel, sammanfattar försäljningschef Anton Wicksell.

– Vi har letat efter sådana här plastdunkar ända sedan vi började förpacka alkylatbensin år 1989. Nu kan våra kunder vara helt säkra på att dunken innehåller 5 liter. Och vi slipper överfyllning.

24 % mindre plast*, 24 % mindre koldioxidavtryck

Man beräknar att det i Norden tillverkas åtta miljoner småmotorbensindunkar årligen, vilket som råmaterial betyder ca 2 miljoner kilo plast. För tillverkningen av en enskild multilayer-dunk behövs 24 % mindre plast, alltså minskar behovet av jungfrulig plast med upp till 480 000 kg. Tack vare det minskade behovet av råvaror är 5 liters multilayer-dunkens koldioxidavtryck 24 % mindre än koldioxidavtrycket hos en motsvarande traditionell småmotorbensindunk.

– Produktsäkerhet, miljöansvar och miljövänlighet är ledande faktorer i Muovi-Heljankos produktutveckling. Vi beaktar inte bara vår egen, utan även våra kunders företagsverksamhet. Vi vill hjälpa dem att välja bättre alternativ både ur produkt- och miljösynvinkel, säger Simo Heljanko.

– Multilayer-dunkens fördelar kommer speciellt bra fram i förpackningar som måste vara lätta och täta. T.ex. teknokemiska produkter, som alkylatbensin eller lösningsmedel måste förpackas syretätt när de transporteras långa sträckor eller lagras i månader.

Investering med sikte på Nord- och Mellaneuropeiska marknader

De år 2017 påbörjade stora investeringarna på Muovi-Heljankos fabrik i Monninkylä, Askola har blivit slutförda. Multilayer-dunkarna åker ut i världen från den nya produktionslinjen och landar hos konsumenterna som fulla småmotorbensindunkar bl.a. i samband med skogsbruk, småbåtstrafik och motorsport.

Den nya dunklinjen byggdes speciellt för tillverkning av den nya multilayer-dunken. Linjen är helautomatiserad och representerar den nyaste teknologin. Man har också ställt ambitiösa mål för försäljningen av multilayer-dunken som lanseras på Nordens största förpackningsmässa i Göteborg i oktober 2018.

– Med våra nya investitioner siktar vi genast förutom på de nordiska även på de Mellaneuropeiska marknaderna. Vi strävar efter en 30 % tillväxt i omsättningen framför allt från exportmarknaden, berättar Simo Heljanko.

 

*När man jämför den nya 5 liters multilayer-dunken (vikt 190 g) med de i Norden tillverkade, vanligaste 5 liters småmotorbensindunkar (vikt 250 g).


Tilläggsinformation:
Simo Heljanko
Verkställande direktör
simo.heljanko@muovi-heljanko.fi
040 7384 488

Mårten Karlsson
Försäljningschef
mårten.karlsson@muovi-heljanko.fi
040 052 4405