Muovi-Heljanko investerade över 10 miljoner euro i miljövänligare plastförpackningar under åren 2021–2022.

Multilayer CoEx6-struktur + återvunnen plast minskar plastdunkens koldioxidavtryck med upp till 66 %.

– Först minskade vi mängden nyplast som behövs för att tillverka en plastdunk med 24 %. Nu har vi ersatt ett av sex lager, eller 35 % av plastråvaran, med återvunnen plast som samlats in från finska hushåll. En fem liters Multilayer CoEx6-dunk har rentav 66 % lägre koldioxidavtryck än en konventionell HDPE-dunk med ett lager, säger SIMO HELJANKO, verkställande direktör för finska förpackningstillverkaren Muovi-Heljanko.

I Norden tillverkas årligen uppskattningsvis åtta miljoner bensindunkar för småmaskiner, vilket motsvarar cirka två miljoner kilo plast som råvara. Med den nya multilayer-tekniken, där ett skikt ersätts med återvunnen plast, minskar behovet av nyproducerad plast med cirka 480 000 kg per år.

– I våra Multilayer CoEx6-dunkar använder vi återvunnen plast som samlats in från finska hushåll.
Tack vare modern multilayerteknik kan vi nu ersätta en del av tillverkningens nyplast med återvunnen plast även vid tillverkningen av rHDPE-dunkar. Vi tillverkar också PET-flaskor av 100 % återvunnen plast.

– Vår produktutveckling fokuserar på att öka användningen av återvunnen plast för alla möjliga objekt, rentav i mycket krävande UN-godkända förpackningar, säger Simo Heljanko.

Lång hållbarhet för livsmedel och många användningsfördelar för teknokemiska produkter – utöver hållbara förpackningar

Redan hösten 2018 revolutionerade Muovi-Heljanko marknaden för småmaskiners bensindunkar, då plastdunkens koldioxidavtryck tack vare multilayertekniken minskade med 24 % och fick bättre bruksegenskaper.

– Sex tunna lager gör dunkens vägg tunnare och lättare, vilket minskar mängden nödvändigt råmaterial och dunkens tomvikt, påminner försäljningschef Mårten Karlsson.

Multilayertekniken har visat sina överlägsna egenskaper speciellt som förpackning för teknokemiska produkter:
– Enligt testresultaten är multilayerteknikens avdunstningsgrad närapå noll, så det finns inget behov av överfyllning. Dunkens spärrlager håller syre och orenheter på dunkens utsida samt bensinångor, gaser och kemikalier på insidan. Ur lagringssynpunkt är det en stor fördel att multilayerdunken behåller sin form och inte buktar utåt eller bucklas till, berättar Karlsson.

Hållbara förpackningslösningar och bruksegenskaper spelar en viktig roll både inom den teknokemiska industrin och livsmedelsindustrin.
– Multilayerförpackningar av plast ger livsmedelsprodukter en hållbarhet som kan jämföras med glasförpackningar, säger Karlsson.

I andra fasen av det investeringsprogram som Muovi-Heljanko inledde redan år 2017 har sortimentet av multilayerdunkar utökats med dunkar på 10, 20 och 25 liter. Samtidigt har företaget utvecklat ett patenterat A.G.D.-system som underlättar hällning från stora dunkar. Multilayer CoEx6-dunkarna har grundfärgen natur. Dunkens färg kan anpassas enligt kundens behov.

– Vi tar hänsyn till miljön i alla skeden av vår produktionsprocess. Genom produktutveckling och investeringar har vi minskat mängden plast i förpackningarna och i stor utsträckning börjat använda återvunnen plast. Vi minimerar effekterna på miljön såväl i vår planering som i vår produktion. Vi samlar omsorgsfullt in överflödigt råmaterial och använder dem i andra processer, säger Simo Heljanko om företagets åtgärder för miljöansvar.


Mer information:
Simo Heljanko
verkställande direktör
tfn 040 738 44 88
simo.heljanko@muovi-heljanko.fi

Mårten Karlsson
försäljningschef
tfn 0400 524 405
marten.karlsson@muovi-heljanko.fi