NYHET!
Multilayer-dunkens

koldioxidavtryck är 24 % mindre än den traditionella 5 liters småmotorbensindunkens. För tillverkningen behövs 24 % mindre plast än förut, men tack vare de ogenomträngliga lagren är den lättare nyhetens avdunstning närmast 0 %.

Läs mera »

Vårt produktsortiment

täcker våra kundföretags individuella behov: den största delen av vår produktion utgörs av skräddarsydda förpackningslösningar som utformats tillsammans med företag ur olika branscher. Vårt automatlager möjliggör att produkter kan avhämtas dygnet runt.

Läs mer »

Vårt teknologikunnande

gör oss till en föregångare, vilket gagnar våra kunder. Vi har Nordens modernaste PET-flasklinje, som tillsammans med de nya materialegenskaperna bjuder på många fördelar åt våra kundföretag ur olika branscher, samt åt deras kunder.

Välkommen att bekanta dig »