En föregångare i plastbranschen

Omfattande investeringar i vår teknologi och maskinpark garanterar att vi kan erbjuda våra kunder högklassiga och kostnadseffektiva plastförpackningslösningar med snabba leveranstider. Den största delen av vår produktion är skräddarsydda lösningar som planerats tillsammans med våra kunder inom olika branscher.

Teknik garanterar plastprodukter av hög kvalitet

På världens modernaste formblåsningslinje för PET-flaskor tillverkas förpackningarna hygieniskt, utan att röra dem för hand. De färdiga flaskorna lastas och packas med hjälp av robotar. Även de färdiga lastpallarna flyttas maskinellt till förpackning och vidare till automatlagret. Vår personal övervakar verksamheten på den automatiserade produktionslinjen och ser till att plastflaskorna uppfyller de höga kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. Linjen har en kapacitet på över 3 flaskor/sekund, vilket betyder mera än 250.000 plastflaskor per dygn.

Nordens mest effektiva produktionslinje för plastkanistrar är även den helautomatiserad och har en kapacitet på 30.000 plastkanistrar per dygn.

Som tryckmetod för krävande tryckarbeten använder vi silktryck. Flerfärgstryck kan göras helt färdiga vid linjen både på runda och ovala plastflaskor. Med hjälp av ultraviolettljuset torkar färgerna snabbt. Tryckets kvalitet säkras med hjälp av maskinvision som är integrerad i silktryckmaskinen.

Material från teknokemi till livsmedel

Vid tillverkningen av våra plastförpackningar använder vi livsmedelsgodkända material: PET, polyeten och polypropen.

Nya, hållbara och lätta material skapar nya möjligheter speciellt inom livsmedelsindustrin. Till exempel ger en plastförpackning med många lager en lika bra hållbarhet åt livsmedel som en glasförpackning.

Den moderna teknologin och materialnyheterna ger oss en stark tro på att plast är framtidens material inom livsmedelsförpackningsindustrin!